ФИРМАТА

ТПК "Здравец" е регистрирана в Плевенския окръжен съд с решение №3126 от 08.12.1993 г. съгласно Закона за кооперациите. Първоначалният брой на кооператорите е 36, в последствие нараства на 107, днес кооператорите са 77. Предмет на дейност на ТПК "Здравец" е производството и търговията на едро и дребно у нас и в чужбина на безалкохолни напитки, минерални води и всички видове суровини, материали, амбалаж, опаковки, машини и съоръжения, резервни части и други материали, свързани с основната дейност; научно-изследователска, развойна, внедрителска, проекто-конструкторска и инженерингова дейност у нас и в чужбина, свързана с безалкохолното производство; търговия с промишлени и хранителни стоки; обществено хранене и туризъм; спестовно-кредитна дейност на член-кооператорите. ТПК "Здравец" притежава следните недвижими имоти: на бул. "Георги Кочев" 18 - ресторант и административна сграда, 2 бр. гаражни клетки, склад (4 бр. клетки), битова сграда - застроени на площ от 30 820 кв. м.; на ул. "Вит"15 - земя 4 240 кв. м, производствена сграда, масивна сграда, временен склад, битова сграда, навес.