ИСТОРИЯТА

Учредителното събрание на ТПК "Здравец" се провежда на 29.11.1990 г. С решение на Плевенския окръжен съд 0т 23.01.1991 г. е вписана в регистъра на кооперациите. Поради пропуски в регистрацията Върховният административен съд отменя това решение и в последствие се прави нова регистрация от 08.12.1993 г. Междувременно на 06.11.1990 г. Централният кооперативен съюз (ЦКС) взема решение да прехвърли своите активи от завода за безалкохолни напитки в Плевен на ТПК "Здравец" съгласно Указ №56. Без да прекратява дейността на завода, със същите активи кооперацията, заедно с "Кларина Холдинг" и ЦКС, учредяват през 1992 г. "Плевен - ботълинг къмпани" ООД. По този начин тримата съдружници създават новия завод на "Кока - кола" в Плевен, като делът на дружеството е 36%, а в последствие при увеличение на капитала е намален на 30%.

До 1995 г. дейността е ориентирана единствено в рамките на дружеството, т. е. производство на продуктите на "Кока - кола". През тази година обаче започва отделна стопанска дейност, като се наема складова база и се осъществява дистрибуция на бира и безалкохолни напитки. През 1996 г. се закупува от община Плевен имот на ул. "Вит"15 и започва развиване на базата - изгражда се цех за производство на боза, ресторант, три магазина, цех за производство на закуски, склад за търговия на едро със строителни материали, склад за търговия със стъклен амбалаж.. На територията на общината са наети два хранителни магазина, два ресторанта и два ученически павилиона.

През 2000 г. с решение на Общото събрание, с цел насочване на усилията в производството, повечето търговски обекти се освобождават, а собствените се отдават под наем. В момента пряката дейност е свързана с производство на боза.

В кооперацията работят 14 човека. През всичките години от дейността на "Плевен - ботълинг къмпани" ООД около 40% от печалбата се раздава като дивиденти за съдружниците. В края на 2002 г. съгласно учредителния договор на дружеството то се трансформира в акционерно (влизат нови съдружници и капитали), с което се създава национално дружество на "Кока - кола" с наименование "Кока - кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД. Поради невъзможност за гарантиране на интересите на кооперацията в новото дружество, Общото събрание на кооперацията взема решение за продажба на притежаваните акции. Сделката се осъществява на 17.04.2003 г. Получените средства кооперацията инвестира в модернизация на цеха за боза, транспортни средства и раздава дивиденти на кооператорите. Целта, която се поставя, е кооперацията да остане единственият регионален производител на боза, лицензиран по европейските стандарти. ТПК "Здравец" има регистрация Министерството на икономиката и е патентовала собствена търговска марка. В момента се извършват лабораторни изследвания на продукта в Италия за изпробване на възможностите за лиофилизация с цел патентоване и последващ износ в Италия, Испания и Турция. Пазарният дял на ТПК "Здравец" в Плевенски регион е около 65%.