РЪКОВОДСТВОТО

 

Кооперацията се ръководи от Управителен съвет (УС) от седем човека, избран от Общото събрание на 06.03.2006 г. Председателят на кооперацията Огнян Найденов е председател и на УС. Контролът се осъществява от Контролния съвет, както и от контролните органи на ЦКС и данъчните служби.